De combinatie van de therapievormen die ik toepas maakt het dat ik de patiënt met zijn/haar specifieke klachten volledig “in kaart” breng.

Klassieke Homeopathie vormt de basis bij al mijn consulten.

Ik ga voor echt maatwerk! Daarom neem ik in mijn consulten alle tijd voor mijn patienten. Men zegt in de homeopathie: "we moeten niet de ziekte maar de zieke behandelen ". Vanwege het feit dat elk mens uniek is moet het verhaal van klacht en de mens achter de klacht dus zorgvuldig gedaan worden zodat maatwerk ook daadwerkelijk geleverd wordt.

Over de praktijk

De praktijk bestaat sinds 2004 en is gevestigd aan de Vlijtstraat in Amersfoort. Na de succesvolle afronding van mijn studie Klassieke Homeopathie (vijf en half jarige vakopleiding aan de School voor Homeopathie; afgestudeerd in 2003) ben ik direct begonnen met praktiseren. Al snel breidde mijn patientenbestand zich uit en ik merkte, en kreeg te horen, dat mijn werkwijze als prettig, warm, persoonlijk maar ook als professioneel en deskundig werd ervaren. De combinatie van tijd voor de patiënt en de rustige maar ook professionele omgeving dragen daaraan bij.

Mijn werkwijze

In al mijn jaren als praktiserend Klassiek Homeopaat heb ik mij voortdurend op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen mijn vakgebied en daar buiten; vanuit mijn vakvereniging NVKH is er de verplichting om mij - jaarlijks- blijvend te scholen. Hiervoor moet ik een -vastgesteld- aantal scholingsdagen volgen bij - door de NVKH- erkende aanbieders. In mijn zoektocht naar een complete en complementaire manier van kijken naar vormen van genezing kwam ik in aanraking met aanvullende therapievormen van alternatieve geneeswijzen. Dat is een constante ontwikkeling die mij bracht tot de toevoeging van NES Mi-Health binnen mijn praktijk en de aanschaf van de Asyra Pro (bioresonantie). Na aanschaf, gerichte opleidingen en nascholingen concludeer ik dat deze toevoegingen, in combinatie met de kennis en ervaringen binnen de klassieke homeopathie, elkaar verrijken en versterken. Met deze toevoegingen kan ik mij volledig op mijn passie richten; constant ben ik op zoek naar mogelijkheden om mensen te helpen, te ondersteunen en beter te maken op een wijze waar ik volledig achter sta. Op mijn web-site staat diverse informatie over de verschillende, complementaire, therapievormen die ik toepas. Maatwerk binnen de alternatieve geneeswijze komt hiermee steeds dichterbij.

U en mijn praktijk?

Het gaat te ver om hier dieper in te gaan op de biofysica, de similia similibus curenter en het energetisch systeem van de mens. Ik kan u hierbij echter verzekeren dat de verschillende therapievormen die in mijn praktijk worden gehanteerd een professionele en een holistische invalshoek vormen op hoe er –ook- omgegaan kan worden met ziek zijn én genezing. Het spreekt voor zich dat er te allen tijden vrijblijvend geïnformeerd kan worden naar wat Hippokrates voor u, of voor bekenden uit uw directe omgeving, kan betekenen. Een eerste kennismaking is snel geregeld via mijn website door gebruik te maken van de mogelijkheden onder het hoofdstuk  "CONTACT".